tisdag 31 januari 2012

Tänk på vad ni gör .. och för vem!

Det har alltid talats inom biodling om vetenskap och om väl beprövad erfarenhet. Oftast så har vi gamla ”Uvar” känt till den problematik som sedan beskrivs som ett vetenskapligt genombrott. Men det upplever vi oftast inte som något problem.  Det har tvärt om känts som spännande att det som vi vetat kanske sedan tio år det har en förklaring som kan uttryckas i vetenskapliga skrivningar. Och det här har inte varit något allvarligt problem förrän nu.
Det har dykt upp de så kallade ”Goggles raggarna”. Det är personer av gröna vågen stuk med ofta bra datorvana men med noll respekt för de här förra grupperna.  Om.. man anser att en skrivning på webben kan tillmätas mer sanning än vad 20 års yrkesmässig biodling har gett då byggs det snart upp stora problem.  Det som händer är att vi övriga inte har någon möjlighet hantera det här på ett rimligt sätt. En som har intresse, men noll erfarenhet, av biodling presenterar en länk till något som vi med erfarenhet ser att detta är en ploj.  Men hur gör nybörjaren? Han läser och tycker att det där verkar intressant. Och är efter något år en före detta biodlare. Det är en stor förlust för den personen men även för biodlar-Sverge. Vi mer erfarna kan ofta inte kommentera fullt ut för då kallas vi för bakåtsträvare.
Biodling lär man sig inte genom några knapptryckningar på datorn! Det fodras så mycket mer! Var så vänliga ni som skriver; berätta om er bakgrund så vi andra kan dra på oss skyddskläderna mot det ni presenterar.
Hälsningar
Gidde 

söndag 29 januari 2012

När ni läser det vi skriver så ska ni ifrågasätta!!!!

När ni läser det vi skriver så ska ni ifrågasätta. Och naturligtvis så gäller det även det andra skriver.  Vi har här det fenomen som vi myntat namnet ”Goggles raggarna” på. De söker runt på Webben och hittar något som sedan presenteras som den ”Stora Frälsningen.”  Även om vi tror att våra åsikter ligger närmare sanningen när det gäller biodlingen här i Sverige så ska vi inte särbehandlas. Läs och var mycket kritiska. Vi kan inte alltid ha rätt! Men vi har sällan fel! (Tror vi själva).
Men vad händer i kuporna just nu? Vi har lite kallare väder vinterklotet har krympt ihop lite mer så drottningen har mindre rörelsefrihet.  Har bina täckt yngel , ordentlig bimassa och bra med foder så försöker dom säkerligen att kläcka ynglet.  Men det behövs ytterst lite störning för att ynglet ska offras. Och det är egentligen ganska bra att det händer. För varroan i samhället förrökas proportinellt mer än bina i vinterynglet.  I varje  yngelcell med  varroa kläcks ett skadat bi men dessutom ett antal varroor. En ren förlustaffär! Drottningens äggläggning begränsas genom att hon inte får rörelsefrihet. Men hon måste lägga några ägg för att hennes organ ska hållas intakt. I det här fallet är drottningen inte annorlunda än andra honor.
Hälsningar
Gidde

fredag 27 januari 2012

Leta rätt på det som gäller!!

Nu är jag irriterad! I olika forum så lanseras tesen att vi ska odla bin så att bina själva bekämpar varroan. Allt det här är testat om och om igen och resultatet har ALLTID varit en missräkning med döda samhällen som följd . Faran med dessa skriverier är att andra biodlare tror att det är fritt fram att göra vad man vill i de här frågorna. Det är det inte!
När det gäller varroa och varroa-behandling så är bestämmelserna helt klara. Helt rakt så är det så här att finns det varroa i bigården så ska den behandlas. Så är regelverket. Och det ankommer inte någon  person  att ha åsikter om detta.  Bestämmelserna är helt entydiga så det är bara att ställa in sig i ledet! Ni som har förmågan att ta er fram på internet bör per omgående gå in på Jordbruksverkets hemsida och söka fram det som gäller. Och en fråga: Har ni rätt att riskera era grannars bin? Ett enda obehandlat samhälle som kollapsar i grannens närhet kan slå ut hela grannens bigård. Och du kommer naturligtvis  att svamla om att du odlar på binas villkor.  Men vilka villkor har grannen i det sammanhanget. 

Han kanske inte vill vara med och leka!

Hälsningar
Gidde

onsdag 25 januari 2012

Varför är vi så dåliga inom biodlar-Sverige på att ta hand om de biintresserade unga?

Varför är vi så dåliga inom biodlar-Sverige på att ta hand om de biintresserade unga? Bina har under årtusenden lärt sig vad som gäller för överlevnad. Men vi biodlare har inte lärt oss att förmedla  kunskap på ett vettigt sätt. Och våra organisationer är inte på det klara med hur det borde se ut. Det är rent ut sagt skit!! Det är ingen stor hemlighet att bin övervintrar lika bra i enkla trälådor som plastlådorna. Den enda skillnaden är under försommaren då isoleringen ger de bina cirka en veckas vinst i utveckling.  Att bina klarar sämre att övervintra på HLS lådor eller halvsvea som har samma höjd det är inte heller något att skriva om, det vet vi som provat.
Och varför satsar vi inte ordentligt på att lära ut drottningodling och genetik. 
När varroan kom på tapeten i det här landet så dooog all vettig utbildning! Det blev bara snack om den där parasiten VVAARROOAANN. SKIT!!!!!!!!!!!!
Hälsningar
Gidde

måndag 23 januari 2012

Drönare är vackra och attraktiva!!!

Men..  Snälla Stickan!! Nog måste du förstå att det är för att de vanliga bina (honor) vill ha något fint att titta på. Att dom sedan tröttnar det är ju som det brukar vara (kvinnligt) . Nej så är det naturligtvis inte. Drönarna är binas tankvagnar. Drönarna tar emot nektarn från flygbina och är ett slags buffert när det kommer in lite mer nektar än husbina klarar av för stunden. Dessutom tillför drönarna liksom bina i övrigt enzymer.  Samtidigt så behövs drönarna  som en del av bimassan för att reglera värmen i kupan . Dessutom så behövs säkerligen drönarna för det sociala samspelet i kupan. Det finns inget som sker av en slump i ett bisamhälle. Under årmiljonerna så har bina säkerligen testat vad som fungerar bäst så att bisamhällena ser ut som de gör det är ingen tillfällighet! Och när det gäller att dom dör på hösten så är det ju så att de ät förbrukade som könsvarelser.  När det gäller däggdjur så klarar sig hannar ofta för länge ofta tills de blir sterila och det är väl ändå värre. Den stora faran är  människors ingrepp  för vi kan och begriper för lite!!
Hälsningar
Gidde  

Välkommen som medlem i Carnica Gruppen!!

lördag 21 januari 2012

Drönare..... en plusprodukt!

Det här med drönarramar behöver inte vara så märkvärdigt. Ja det vill säga om man läser redskapssäljarnas kataloger då blir det lite trassligt, men varför ska man göra det svårt för sig. I all biodling så blir det ramar där den nedre delen inte är så användbar för honungs eller yngelproduktion men övre delen på ramen är helt perfekt. De här ramarna använder jag som drönarramar.  I överkant så sparar jag en till två centimeter av vaxbygget. Det är bara att sätta i kniven och skära rakt över och rensa bort den nedre delen. Och på det sättet så får jag en helt perfekt drönarram. Det tar 24 dagar för en drönare att bli till och det finns ingen anledning att hålla på att rota mer än nödvändigt i samhällena. Så tre veckor, 21 dagar är det intervall som jag personligen använder mellan mina besök under vår/försommartid. Om det är av mina plussamhällen så skapar jag drönaravläggare av drönarramarna från dessa samhällen men är det medelmåttor eller sämre samhällen så blir det vanlig drönarutskärning som ett led i den vanliga varroabekämpningen.  I all biodling så ska man ta tillvara det mest positiva. Det kan gälla det praktiska när det gäller arbetet i kuporna eller det som skrivs på olika forum och det gäller även här. Och så den oundvikliga frågan; var ska drönarramen placeras. Ja, lite olika beroende på hur samhället ser ut och hur vårutvecklingen varit men tredje bakifrån om jag vill starta tidigare med drottningodlingen men mer normalt som andra ram i yngellådan.  Och kom ihåg!! Det här närmar sig med stormsteg! Var beredd!!
Hälsningar
Gidde

söndag 15 januari 2012

Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta!

Små sår och fattiga vänner ska man inte förakta. Det är ett gammalt talesätt. Och det här första gäller även i bikupan. De små såren som varroan skapar blir ingång för en massa sjukdomar. Det talas här mycket om virus men det är säkerligen mycket mer som försvagar binas motståndskraft. Låt oss fundera i en annan riktning! Jag skrev om att alla rörelser tar energi från bina det vill säga skapar foderåtgång. När varroan sitter på bina så känner sig bina irriterade och försöker att få bort varroan. Ofta så lyckas detta men om varroan sitter högt på mellankroppen fram emot huvudet så når inte biet varroan med sina bakben hur det än försöker.
Och det här skapar problem i vinterklotet. Binet får inte lugn för den irriterande varroan utan far runt åt alla möjliga håll. Och väl att märka. Det är inte bara ett bi och en varroa utan det är flera hundra elaka varroor. Att det inte blir ett stabilt vinterklot under sådana förhållande det säger sig själv.  

När bin förbränner fodret så blir det en del fukt i kupan men även en slaggprodukter i biets tarm.Bina har suttit mer eller mindre stilla under veckor /månader och är mycket törstiga och kondenserade vattendroppar i kupan känns säkerligen helt underbara men kan också sätta igång magen så att bina  på ren svenska skiter på sig.  Det här kan utvecklas till utsot i kupan!
Hälsningar
Gidde
Välkommen som medlem i Carnica Gruppen

torsdag 12 januari 2012

Vad händer just nu i kuporna ??

Vad händer just nu i kuporna. Ja den frågan får man egentligen hela året. Du får säkert höra om bin som flyger ut nu och söker nektar i olika blommor och det sägs vara ett tecken på helt underbara bin för tänk bina söker nektar när temperaturen är bara lite över noll. Det här kan ha flera aspekter.  Och den första frågan blir. Hittar bina något i blommorna?  Nej naturligtvis inte. Flygningen är en ren förlustaffär. Och den andra frågan blir. Varför flyger bina ut så här års. Och här finns det hur många bra förklaringar som helst.  Oftast så står kupan fel placerad. Den står i ordentligt solljus och ljuset går in i flustret. Ofta så är det isolerade kupor som står i ett vindskyddat läge.  Om ett sådant samhälle blir lite stört innan bina satt sig i riktigt vinterklot så dröjer det innan temperaturen går ner och när solen tittar in så ”tittar bina ut”.  Gamla biodlare plockade ofta av bina täckningen för att få bina att bilda ett fast klot så fort som möjligt. För kom ihåg en sak. Bin som rör sig förbrukar foder, foder ger slaggprodukter i tarmen men höjer också värmen i kupan så att bina blir onödigt rörliga med mer foderåtgång som följd. Med andra ord ett slags rundgång. Elementärt!! Eller hur?
Hälsningar
Gidde
Välkommen till Carnica Gruppen

tisdag 10 januari 2012

Det vi har,det har vi ju här i Sverige

Vi är tre avelsgrupper som har diskuterat och nu diskuterar hur vårt samarbete ska se ut. Vi är alla tre på det klara med att utvecklingen måste ske på "gräsrotsnivå." Och en del av det här kommer vi att berätta om här på bloggen. Vi ska också berätta lite mer om vår anslutning till bidatabasen i Berlin och omkring vad den kan betyda för oss och i framtiden för andra biodlare i Sverige.
När vi läser kommentarer och inlägg i andra forum så handlar det ofta om vad som händer i vår omgivning. Men det är ju trots allt inte det som är det viktiga. En liten travestering!                                                    ”Det vi har,det har vi ju här i Sverige”!!

Vi diskuterar: Vitalare bin; testteknik mot varroa o nosema; varroatoleranta bin. Och allt det här kan sammanfattas i ett enda ord ”vinterdödlighet.”  Helt klart så har vi ett glapp mellan forskningen och gräsroten. Och det borde inte vara en nyhet att det som händer, det händer i och nära kuporna.           Och det är ju där som vi och bina finns.
Hälsningar
Gidde

söndag 8 januari 2012

När vi skriver för nybörjare så är det ….”det vi själva skulle behövt läsa när vi började”!

”Återbruk”  är inte bara en fråga om kupor och ramar utan även om kunnande.  Jag såg en gång en bigård som bestod av 2 silltunnor 2 kylskåp och en trågkupa. I allt det här fanns det bin. Vitala och alerta som flög intensivt. Men det är inte dit som jag vill förflytta er.  Vi behöver inget prylraseri i biodlingen. Vi arbetar med levande organismer som vi är skyldiga all respekt!  Det här är inte bara en fråga om pengar det är också en fråga om bevarande av den Svenska naturen och mångfalden.  Och för det så behöver vi friska och vitala bin som odlas av kunniga och vitala biodlare.  Och de biodlarna ska som jag ser det utveckla sig själva och biodlingen mot det som är viktigast för oss alla ”fortlevnad”! Att ta ansvar för oss själva och våra barn det är ett viktigt arv att lämna vidare! Och det är det som det till sist rör sig om.
Det här är inte en fråga om slunglinjer och driftsformer. Det är en fråga om att tänka och förstå bin. Och till det så behövs det både nytänkande och erfarenhet.  Om vi får fler som släpper prestige-tänkandet  mellan biodlarna och börjar hjälpas åt så kan vi minska vinterförlusterna och skapa friskare bin (typ Carnica)som vi sedan kan bygga vidare på. 
Hälsningar
Gidde
Bli medlem i gruppen och hjälp till!

fredag 6 januari 2012

Lite funderingar kring avel!

 Det är så här att både de goda och dåliga egenskaperna ärvs. Det är fullt möjligt att avla fram bin som under inga villkor svärmar. Och detta oavsett vilken biras som du tror att du har. Men... t. ex svärmlusten är i grund ett naturligt beteende så avlar du bort den så får du ett bi som är kanske lite sjukdomsbenäget eller mindre produktivt. Och du vet inte hur detta slår. Du kan gissa men risken att bomma är verkligt stor. Det är därför som vi inom Carnica har sökt oss till bi-databasen i Berlin. Vi kommer här att få  våra drottningars avelsvärde beräknade och vi kommer allt efter vad åren går och antalet registrerade drottningar stiger att få säkrare bedömningar. Samtidigt så kan vi jämföra våra drottningar mot de allra bästa i andra länder som finns på databasen. Och får också möjlighet att köpa in avelsmaterial från dessa för test här i Sverige. Allt det här gör vi enligt de riktlinjer som SJV ställt upp och som EU bestämt.
När det gäller svärmlust så är riskerna att tappa för mycket av vitalitet stor. Så innan ni köper drottningar så är det klokt att kolla hur stor vinterdödlighet den drottningodlare som ni tänkt köpa från har haft. Ligger han över snittet så är det läge att fundera!  
Hälsningar
Gidde

onsdag 4 januari 2012

En del av det roligaste med biodlingen det är planeringen

En del av det roligaste med biodlingen det är planeringen. Och det kan innebära så mycket. Kursen som du planerat att gå så länge. Den borde det vara läge för i vår! Men planering kan också vara lite mer handgriplig. Och då tänker jag på översyn och rengöring av kupmaterial. Det är konstigt nog ganska så avkopplande.
De viktigaste redskapen är en bra skrapa och en släthuggen fil att vässa den med. Och så naturligtvis en värmepistol. En kupkniv i traditionell form är också användbar
Med det här, så är det snabbt och lätt om det är trälådor som jag arbetar med. En lätt avskrapning på kanter och insidorna. Och sedan värmepistolen på högsta effekt. Först kanterna och sedan insidorna. Det är helt normalt att köra med så hög värme att träet blir brunt. Det är också läge för att kolla hopfogningen och eventuella rambärarlister.
När det gäller plastlådor så blir det lite annorlunda.  Lite försiktigare skrapning och sedan sodatvättning. Blanda efter bruksanvisningen för målartvätt och prova med det. Om det behövs så öka doseringen av soda till den som gäller för färgborttagning. Skölj noga och tillsätt lite vinsyra till det sista sköljvattnet för att neutralisera sodarester.
Och så ramarna! Förr i tiden så skrapades ramarna rena och ”flammades” med blåslampa. Och det fungerar ju fortfarande om man har ett mindre antal med värmepistol. En solvaxsmältare är i detta sammanhang en bra investering som man bygger själv. Eller varför inte på snickarkursen i föreningen. En annan möjlighet när det gäller ramarna är att skicka bort för ur-smältning och tvätt. Eller att investera i egen utrustning köper man begagnat så behöver det inte vara så märkvärdigt. .
OCH MYCKET VIKTIGT SKYDDSUTRUSTNING! Glasögon och BRA handskar för just det jobbet som du gör. Kom ihåg att sodalösning är farligt både på ögon och händer!
Hälsningar
Gidde
 Du är välkommen som medlem i Carnica!

måndag 2 januari 2012

Om jag skulle börja med bin nu så skulle jag....

Om jag skulle börja med bin nu så skulle jag… inte fundera så mycket på kupor och rammått men jag skulle leta efter bin som var vitala. Eller som min mentor Joel sa ”Det ska vara överlevare” för vad ska du med fina lådor till om du inte har några bin i dem. Och han har beklämmande rätt ännu i dag.
Det går att flytta bin mellan olika  kup o rammått men det ska vara vitala och friska bin,som ger ägaren glädje!
Hälsningar
Gidde

Vårens viktigaste tema..

Om jag skulle börja med bin nu så skulle jag….. Det kommer att bli det återkommande temat för bloggen nu på vårsidan. 
Det är inte enkelt att veta vad som är rätt eller fel i det flöde av information som vi kan nå över Internet. Och rätt eller fel finns egentligen inte. Bara olika sätt att se på saken.
Stickan och jag kommer att under våren berätta om vad vi skulle göra om vi saknade bin och material men hade den erfarenhet som vi har. Vi kommer inte att skriva varje dag på detta tema men det kommer att återkomma ganska så frekvent på bloggen. Etiketten för temat kommer att vara” Nybörjaren” och det är egentligen det vackraste ordet som finns. Det finns  hur mycket som helst att lära sig och det är hur spännande som helst. Välkomna!!!
Hälsningar
Gidde

söndag 1 januari 2012

16 hjärnceller Det är bara ljug......

Det finns ett urgammalt skämt biodlare emellan. Bin har 16 hjärnceller men det klarar dom sig bra med. Nu är det bevisat att bin har nästan en million nervceller.  Och det här står i en artikel i bitidningen. Och det står också om hur de ”dresserade” bin. Men det finns en sak som inte nämns . Och det är slumpen. När det gäller genetik så är det samma sak. Och verkligheten är väl så att ”slumpen” inte är riktigt rumsren i vetenskapliga sammanhang.
Men… mina vänner det är ingen slump att vi har ett nytt Carnica år framför oss! Med bloggen och  med avlare och drottningodlare som kommer att göra sitt bästa för alla er biodlare.
Så välkomna  allesamman!
Hälsningar
Gidde