fredag 31 augusti 2012

Att skapa sitt eget avelsmaterial är egentligen ganska så enkelt och det är billigt


Att skapa sitt eget avelsmaterial är egentligen ganska så enkelt och det är billigt om man använder lite enkel planering. I nästan hela landet så finns det parningsstationer som till i varje fall en del finansierat genom Nationella  Programmet , och det innebär att ni kan få tillgång till parning där för en mindre kostnad. Ta reda på vilka parningskupor som används på den parningsstation som du vill använda och när och hur de vill ha dina kupor.
 I de flesta fall så har man i varje fall en eller två drottningar som ligger lite plus. Och då satsar man på att odla fram ett antal drottningar efter den eller de damerna.
Vi inom Carnica använder Apideor och det är en enkel och bra kupa som man lätt lär sig att hantera. Priset för en sådan kupa ligger omkring 200 kronor.
Och vad kostar nu det här för dig?  10st. Apideor det blir omkring 2000:-. Om du odlar drottningarna själv så kanske du inte räknar något för det. Parningsavgiften bör ligga väsentligt under 100. Och sedan så blir det kostnaden för resor o dyl. Rimligtvis så får du 8 damer som blir parade för ibland så bommar damerna hemflygningen.  Det här innebär att första året så kostar dina drottningar något mellan 3 till 400:- kronor/styck.
Men.. det riktigt roliga det är nästa år för då har du dina Apideor och då sjunker kostnaderna väsentligt. Och här är det läge för att samarbeta kompisar emellan. Det blir roligare och hela tiden så kan man räkna med att ni får bättre och roligare bin att jobba med. 
Hälsningar
Gidde  
Det finns så mycket roligt och spännande att prova! Det är klart att ni måste prova!

söndag 26 augusti 2012

Det är viktigt att inte vara för klåfingrig!


 Jag och andra biodlare har ibland varit på och skrapat bort vildbygget mellan lådorna när vi gör klart för vintern. Jag minns att jag läste att det i USA för många år sedan fanns en ”maskin” som skapade tappar mellan lådorna för att bina skulle lättare gå mellan lådorna på vintern. Kontentan till slut blev att det var bättre att lämna vildbyggena för de var väl så effektiva som det som maskinen gjorde. Och varför detta? Jo för att det minskar risken att bina ska "fastna" i en låda utan att klara att flytta sig till fodret i andra lådan.
En annan skrivning var att de samhällen som hade trasig täckning var de som övervintrade bäst. Och det här är ju helt i linje med min åsikt om vad som är bra för bina. Bin värmer precis det som de behöver värma! Så det som behövs på vintern det är bra bin av rätt ålder i tillräcklig mängd och foder så att det räcker över vintern. Detta är det primära och om sedan biodlaren tror att det är bäst med tätt kupa eller som jag påstår med toppventilation det måste vara den ”resandes ensak”.
Hälsningar
Gidde

måndag 20 augusti 2012

Stickan och jag skriver ofta om hur saker kan göras enkelt..


 Vi är inte allergiska mot plastramar men ibland så funderar vi om inte bina är det.  Men om man har problem så tar man vad man haver. Det har Stickan sagt så det måste vara rätt!
Förlåt!! Det var ett försök att vara lite lustig.  Men det är så här att vi vill ge er lite tips som om vi har tur hjälper er när det gäller biodlingen.
När svärmen hänger i äppelträdet och är  på väg att flyga bort. Då är det bra att veta att lite dusch med vatten ger dig flera timmar att planera intagningen.
Om svärmen sitter högt, så kan det vara läge att helt enkelt spola ner den, hellre än att den flyger bort och sätter sig i en skorsten eller en vägg någonstans.  Lägger ni en plast under, så  kan ni om ni har tur rädda drottningen och en del bin. Men det ska erkännas att då ska ni ha tur.
Jag berättade om att mata bin med strösocker på ett burklock. Det fungerar helt perfekt! Och kom ihåg mina vänner! Gratis är dubbelt bra!
Hälsningar
Gidde

lördag 18 augusti 2012

Det är under tusentals år som vi har haft biodlare....


Jag skrev om samarbete och utveckling. Men vad menar jag helt konkret! Jo jag menar att vi måste se till att respektive Organisation har sina klara ansvarsområden . Avel, värvning av nya biodlare utveckling av yrkesbiodlingen och så vidare. Och varje organisation ska sköta det som ligger inom deras ansvarsområde.  Och det är först när det här fungerar fullt ut som vi kan satsa på att få till en stabil utveckling.
Det är under tusentals år som vi har haft biodlare och bina är inte mycket annorlunda nu än när det var ler och halmkupor. Det är inte läge för att påstå att det är stora framsteg när vi gör ramarna av plast. Och det är inte säkert att bina mår bättre i cellplastkupor. Vi har isolerade kupor egentligen helt i onödan. Möjligtvis så påverkas foderåtgången något. De gamla typ-Smålandskuporna hade flera kilo mindre foderåtgång än en Nackakupa men de hade inte mindre dödlighet. Halmkuporna var i många avseende bra kupor för bina men besvärliga att jobba med.
Jag påstår att kuporna ännu inte har den maximala utformningen. Biodlare fortsätter i gamla fotspår och tar inte till sig möjligheterna att koppla samman gammal erfarenhet med nytänkande. Och det finns inte så stor slägga så att vi kan ändra på detta. Samtidigt så kan vi testa och bedöma drottningars egenskaper så  vi vet att de i alla avseende ligger över snittet men det ger ingen garanti för att det är de drottningarnas avkommor som vi köper.
Om vi påstår att vi är seriösa biodlare så bör vi också uppträda så att vi lever upp till det. 
Hälsningar
Gidde

torsdag 16 augusti 2012

Samarbete o utveckling det är det som saknas i Svensk biodling


Samarbete o utveckling det är det som saknas i Svensk biodling . Märk väl på alla nivåer!
Om du  i ett område där det är ett antal rasbiodlare envisas med att ha en helt annan ras eller kanske ännu värre du har bastardbin då är du inte en juste person. Men det är ofta det som händer! Kom ihåg det kostar så lite att byta drottningar och det gör så mycket för umgänget oss biodlare emellan.
Och när vi ändå är inne på detta med  samarbete så nästa gång du är på bimöte så varför inte dra en lans för just samarbete oavsett vilket bimöte det är. Det för biodlingen framåt!
Och så detta med utveckling! Vi skriver på bloggen för att närma oss andra biodlare. Om vi berättar om  våra och Carnica Gruppens förehavande. Och vi får mycket tillbaka. Ofta ett litet mail som berättar om någon vinkling som vi inte tänkt på. Och det tackar vi för.
Om vi ska lyckas inom biodlingen så måste vi samarbeta och när det gäller utveckling så finns det enormt många små vardagsuppfinningar som skulle ge både ekonomiska och andra fördelar.
Hälsningar
Gidde

måndag 13 augusti 2012

Lite funderingar om lite olika saker..


När jag nu förbereder för vinterfodring så hittar jag ibland enstaka drönarceller med ännu inte utkrupna larver.  De här är det läge för att ta bort. För ofta så hittar jag varroa i de här cellerna.
Oc h det är så här att varje varroa som försvinner ur samhället är ett steg framåt i bekämpningen.
Idag så har jag och min fru letat drottningar för att kunna byta. Normalt så hittar vi drottningarna utan svårighet men idag så lyckades vi inte i ett av samhällena. Vi gjorde tre genomgångar och ändå så höll sig damen undan. Och det är alltid de damer som man absolut vill byta som är svåra att hitta.
Jag bor i ett område där skiftningarna i vädret är mycket stora och detta sett på små områden. Om vi åker några kilometer så har vi där ett helt annat väder. Så min biodling som är koncentrerad till ett mindre områden kan därför sägas vara verkligt väderkänslig.
Arbetet nu är helt inriktat på att dra ner storleken på samhällena så att det blir läge för att ge vinterfodret. Men jag vill vänta lite med vinterfodring för det blir så lång vinter för damerna.  Men det känns lite oroligt om vädret blir väsentligt kallare. Visserligen så vinterfodrade jag bina mitt första år som biodlare när snön låg på marken. Och det gick också bra! 
Hälsningar
Gidde

lördag 11 augusti 2012

Giddes strösocker fodring!


Stödfodra något samhälle är i sig själv inget problem men när det gäller flera och man inte har den utrustning som skulle behövts (foderfickor) så känns det lite grinigt.
Men jag har löst det så här! Locken till lösgodislådor och några träpinnar fungerar hur bra som helst. Och, det jag gör, det är detta.
Jag lägger locken med flänsen uppåt, direkt på ramarna. Pinnarna ska vara omkring 6-8 millimeter tjocka och lite längre än lockets bredd. Två pinnar läggs med lite avstånd (två till tre centimeter). Sedan är det bara att tömma på strösocker och jämna ut till nivå med överkant på pinnarna.  Täckplasten läggs över men det ska vara lite mjukare plast så att den sjunker ner mot lådans kanter.  För egen del så lägger jag ett hopvikt tygstycke över plasten så att jag säkert vet att det inte blir någon springa för rövarbin. Ja sedan är det bara på med locket!
Jag har testat på 3 avläggare och ett lite större samhälle och det fungerar hur bra som helst. Fukten under plasten hjälper bina att smälta sockret .  Säkerligen så räcker inte sockret de tar åt sig till hela energibehovet men jag tror att det kan stimulera yngelsättningen. Ska bli spännande att se hur det går. Och det är ju egentligen ingen kostnad för ”utrustningen”! Det är omkring ett halvt kilo socker som jag givit på varje lock och det är ännu ingen som ätit upp.
Hälsningar
Gidde

fredag 10 augusti 2012

Drivfodra/stödfodra.


Drivfodra/stödfodra.. det är kanske samma sak som vi gör men utfallet blir ofta mycket olika. I vissa fall så kan man mata direkt med strösocker men ibland så vägrar bina helt att ta till sig givorna.
Låt oss fundera vad som man kan göra. Eller mer rätt sagt vad jag har provat och hur det fungerade för mig.
På våren när rensningsflykten  är över och botten är rensad så kan man mycket väl ge bina några deciliter socker längst bak förutsättningsvis att det inte är hel nätbotten som man har. Då det rinner rakt igenom. 
Många biodlare har foderfickor med socker hängande i kuporna hela säsongen och hävdar att bina bara tar sockret när det inte finns något drag. F..n trot!
I min sinnevärld så vill jag vänta ännu några veckor att vinterfodra. Anledningen är att jag har lite för utspritt yngel och vill dessutom få upp yngelsättningen en del före vintern.
Jag vill inte hålla på med att fixa med sockerlag för det känns bökigt och jag har inte foderfickor så att det räcker. Så just nu så är det mycket provande för att få till något som fungerar. Målet är att skapa något så att bina tar sockret eventuellt med en klick honung som start. Helst utan att öppna kuporna för mycket.
Hälsningar
Gidde

onsdag 8 augusti 2012

Varför håller vi på egentligen??????????


Svenska biodlare är säkerligen de i särklass sämsta förhandlarna. Vi tillför samhället miljardvinster och får några få miljoner i stöd. Och man måste fråga sig varför det har blivit så här.
En av anledningarna är naturligtvis den oförmåga till samarbete som våra biodlar-organisationer visar  och det som retar mig är att de är stolta över det de håller på med. 
Om vi hade organisationer som gick i takt med varandra så skulle vi ha ett helt annat läge. För det är så här att splittrade organisationer är mycket lättare att hantera än om organisationer som håller ihop.  Om ni tittar på hur fackföreningarna agerade en gång i tiden så förstår ni vad jag menar.
Om vi ser på årets skörd på sina ställen i landet så blir man orolig. Om en liten biodlare går back med ett antal tiotusen samtidigt som personen börjar komma upp i åren då är det lätt att det blir en före detta biodlare.
Ta det här och lägg samman . Stökigt och bråkigt! Ogina statsmakter! Och du måste lägga till från andra inkomster. Varför håller vi på egentligen??????????  
Hälsningar
Gidde

söndag 5 augusti 2012

Att tänka positivt...


I de dagar då jag konstaterar att det här året har varit mitt sämsta skördeår någonsin så försöker jag att tänka positivt.
Vi har en mycket bra utveckling inom Carnica. Vår testbiodling går åt rätt håll med en stark ökning av numerären både når det gäller testbiodlare och testsamhällen. Och det här är en underbar utveckling som på sikt ger oss stora fördelar.
En gång i tiden före varroans insteg i bivärlden  så var det tal om att Österrikiska och Tyska biodlare ville köpa avelsdrottningar från oss här i Sverige och det kanske blir aktuellt igen.
En dröm skulle vara om vi hittar varroatoleranta bin så att vi med full trygghet kan gå in i övervintringen medvetna om att bina klarar problemet. 
En av möjligheterna med den Tyska databasen är att vi i framtiden kan få stöd i urvalet i avelsarbetet. Men oftast så kommer det här att säkerligen bara bekräfta det som en bra avlare redan har sett.
Eller som Robert ofta betonar; det gäller att välja de testdrottningar som i alla egenskaper ligger väsentligt över snittet.  Visst är det häftigt att kunna köpa drottningar som är döttrar till de bästa som finns av flera tusen testade. Och inte bara det! Det är ett lika hårt urval när det gäller drönarna som har används vi parningen.  Kan det vara bättre?? 
Hälsningar
Gidde

torsdag 2 augusti 2012

Stickan och jag berättar.....

Stickan och jag berättar här på bloggen om vad vi inom Carnica satsar på för att få ännu bättre bin med större motståndskraft mot varroa och sjukdomar. Och väl att märka det sker under helt öppna former med full möjlighet för alla att kolla vad vi håller på med.  Det är det som gör att tillgången till ordentliga databaser är så viktig! Att hålla på med att svamla om hur bra bin man har ger inga framsteg och inget förtroende om man inte sedan kan verifiera det över testresultat. Alla mätvärden måste vara fullt möjliga att följa upp och ställas mot hur hela den testade populationen ser ut. Och väl att märka att någon testning där hela testförloppet sker i drottningodlarens egen regi det är inte en väg som vi har valt.
Jag fick i dag två drottningar där jag kollade testvärdena hos både moder och mormoder och där de väsentliga testvärdena låg betydligt över medelvärdet för en population om flera tusen drottningar.
Nu går de här drottningarna in i mitt eget testprogram. Och samtidigt så kommer mina drottningars systrar att på ett antal testbigårdar ställas mot de bästa drottningar som våra drottningodlare tagit fram. Och hur resultatet blir det vet vi om ungefär ett och ett halvt år. Kan satsningen vara mer ärlig och uppriktig!

Hälsningar
Gidde