fredag 31 maj 2013

Ännu finns det vinterbin och de är inte roliga!!

Jag var hos en god vän och tittade på hennes samhälle. Det var två lådor med lugna och trevliga bin, men i den tredje lådan längst ner så var de griniga damerna kvar. Det behövdes en ordentlig rökning för att sätta dem på plats. Det är lätt för en nybörjare att tro att hela samhället består av griniga damer lite utspätt med vänliga timida drönare. men så är det inte. Räkna med att det ytterligare några veckor finns en del åldriga griniga bin. Så ta det lugnt och använd röken för vatten spray räcker inte i alla lägen. Och om det är bra med bin i kupan så kan det vara läge att utöka med en extra låda. För då så kan du kanske vänta en extra vecka med veckokollen. Och kom ihåg! Det är stor spridning på bina i kupan just nu. Du vet inte vad du har i kupan om en månad!  Gidde.  PS jag skiftade lådorna så att surpupporna kom lite längre upp. Och detta av två orsaker! Det blir en utjämning av feromonet när bina blandas och en del fula ramar kommer högre upp för att bytas under året. DS

Har du skickat in medlemsavgiften till Carnica Gruppen?

torsdag 30 maj 2013

Jag såg en dam i dag med verkligt fin rumpa!

I en av kuporna i dag så gick drottningen på drönarramen. Hon är import- dotter - dotter. Samhället är lugnt och produktivt. Hon kommer inte att vara med i någon odling, men hennes beteende ställs mot hennes systrar och de andra drottningarna som parades på Djupa parningsplats i fjol.  Det var ohyggligt varmt mitt på dagen i dag. Svetten forsade och det var många lyft. Dels så skulle jag spärra samhällena o dels så skulle jag sätta på den fjärde lådan. För några år sedan så var det min verklighet att om jag fick på fjärde skattlådan före midsommar så var det helt säkert för svärmning. Men i år så är utvecklingen så intensiv så jag vågar inte ta några risker. Så spärrgallren åker ner för säkerhets skull. Håller värmen sig så blir det bi-jobb på mornar och sena kvällar. För mitt på dagen så är det för jobbigt! Gidde

tisdag 28 maj 2013

I år är det inget som fungerar som jag väntat mig!

I år är det inget som fungerar som jag väntat mig! Min tanke var att i och med att jag inte hade någon yngelsättning i slutet på förra  säsongen och att det blev en sen vår så skulle vinterbina vara slut ganska så tidigt efter att yngelsättningen började. Men icke sa "nicke"! Vinterbina finns kvar och deltar i flygningen och det övriga arbetet i kupan. Bina ser lite slitna ut men de finns verkligen kvar och kuporna är fullt bemannade upp på tredje lådan. En gång in tiden så var det så att om man fick på den fjärde lådan före midsommar så var man garderad för svärmning. Men med den utvecklingen som jag ser nu så kommer inte detta att hålla. De närmaste dagarna så kommer jag att sätta på minst två HLS på varje samhälle undantagandes 1 samhälle som inte håller det tempo som de andra gör. Starten på drottningodlingen kommer också att bli tidigare och det är bara att hoppas att flygvädret blir bra så att parningen om ungefär 20 dagar blir bra. Jag kommer säkert att bli tvungen att göra en del avläggare för att hålla tillbaka svärmlusten, men den dagen den sorgen!
Gidde

söndag 26 maj 2013

Stående eller liggande spärrgaller...........

Spärrgaller för att förhindra svärmning diskuteras ofta. Och det är bra att veta vad som de olika alternativen innebär. Det är så här!  Om man har ett liggande spärrgaller så kan drottningen ta sig ut men.... tar sig sällan in igen. Hon fastnar under gallret där hon[u] inte [/u]kan lägga ägg. Har du ett stående spärrgaller typ högbotten,så tar sig drottningen ut med lite hjälp av bina och hon tar sig också in också med hjälp av bina. Är det en biras med något mindre drottningar typ Carnica så skapar det här inga problem. Drottningen blir inte skadad. När hon väl är parad så kan hon inte bantas ner så mycket att hon kan svärma. Men hon blir dödad av en ny drottning. Det finns samhällen som på detta sätt byter drottning var annat eller vart tredje år. Biodlaren ser ofta inte sin drottning men märker ett stopp i äggläggningen!

Ett problem kan vara om man inte hanterar det rätt är drönarna.Med utskärning vid varroabehandling så minskas väsentligt mängden drönarna i spärrgallret. För min egen del så gör jag drönaravläggare dels för att ha många drönare vid parningen och dels så hjälper drönarna till att hålla värmen i avläggarna. Genom att yngelförstärka drönaravläggarna fram emot hösten så får jag bra övervintringsbara avläggare till hösten. Den lilla större foderåtgången som drönarna ger i avläggarna den tycker jag inte betyder något.  Gidde

torsdag 23 maj 2013

Jag vet att jag kommer att bli uppskattad!! Har någon av er sett en hackspett som njuter av maten?

Det var dags att skära ur de första drönarramarna och för min del så innebär detta att de samhällen som jag inte är helt nöjd med där skär jag ut drönarvaxet. Men de samhällen som har visat sig vara bra där byter jag ram och drönarramen hamnar i en avläggare istället. Det här gör att jag i varje avläggare har tre drönarramar plus vanliga yngelramar plus foderram o pollenram. I och med att avläggaren mycket snart tappar öppet yngel så minskar också varroa mängden i avläggaren och dessutom så fungerar det som en drönar utskärning i modersamhället. När vi närmar oss svärmtiden så ger det här sättet mig möjlighet att spärra samhällena för svärmning och genom att jag plockar drönarramarna så får jag dels en varroabekämpning och dels så har jag en mycket bra parning genom drönaravläggarna.

Och så detta att jag kommer att bli uppskattad. Jo de drönare som jag skär ut, de fryser jag i några dagar och matar sedan fåglarna med dem. Jag har byggt en bur med lagom stora ingångar så att inte skator och andra större fåglar kan komma in men hackspettar och småfåglar kan komma in genom hålen och äta.
Har någon av er sett en hackspett som njuter av maten? Det har jag!!  Gidde

tisdag 21 maj 2013

I dag har jag vikarierat som bi.....

I dag har jag vikarierat som bi... Vi har ett persikoträd och det blommar nu när maskrosen står i full blom så det är bara att ta till den lilla penseln och sköta jobbet själv. Och vad var det som ungkarlen sa; Bra karl reser sig själv! Undrar hur det gick förresten? ( Med pollineringen)!

Vi har världens mest konstiga väder! Hyfsat varm i några veckor och nu så är det grått, fruktansvärt grått. Och fortsätter det så blir det lika grått att vara biodlare som förra året. Jag bar och hämtade vaxet från Norrtälje Biodlarförening i torsdags. Vi har en helt otrolig sak här! Biodlarföreningen har förmedling av bigrejjor till sina medlemmar. Vi beställer vad vi vill ha när vi besöker vår föreningslokal och samtidigt så blir det bisnack och kaffe. En del saker finns på hyllan ,men det som saknas beställs hem! Och tack vare sam-frakten så blir det billigare än att beställa var och en för sig. Och som sagt, det blir mycket roligt bisnack med kompisarna.

Det är ännu för lite med drönare i samhällena för att kunna tänka på drottningodling. Men det går fort just nu så om det bara blir flygväder och hyfsat drag då brukar det inte vara svårt att övertyga bina om att mata drottningceller, men först så ska det maskulina säkerställas.  Gidde


fredag 17 maj 2013

Om...... du har bin med snabb vårutveckling.....

Om...... du har bin med snabb vårutveckling..... så har du helt andra faktorer att ta hänsyn till än om du har bin som startar långsamt på våren. Om jag som företrädare för den ena eller den andra gruppen bin ger en massa sakkunniga råd så kan jag skapa stora problem. Med Carnica så vet vi av erfarenhet att det behövs tre yngellådor fram på vårsidan och att skattlådorna ska på i god tid. Så fungerar en högproducerande drottning och det ger dels en bra honungsskörd samtidigt som du kan göra minst en eller till och med två avläggare om... du har flera samhällen så att du kan "låna" en eller två ramar från vardera samhället. Vad som gäller för övriga biraser det uttalar jag mig inte om. För enligt avtal mellan oss från de olika Rasgrupperna så diskuterar vi inte och jämför inte varandras bin i negativa ordalag. Men... ibland så frågar vi vilka bin som en del förståsigpåare i verkligheten har. Det är max 10% som verkligen vet vad de har i sina kupor. Gidde  

onsdag 15 maj 2013

Jag laddar för vårgenomgången!

Jag laddar för vårgenomgången. Och det är en av två gånger som jag går helt igenom samhället. För min del så innebär det att skifta lådorna, så att den nedre lådan hamnar över men samtidigt så sätts ytterligare en yngellåda på högst upp.  Det här verkar för den som inte är Carnica odlare lite konstigt men med den kapacitet som en ung Carnica dam har så är det rätt. Det är viktigt att se till att damen har fritt  fram för sin äggläggning så jag kollar samtidigt att det inte finns några ramar med vinterfoder eller gamla pollenkakor. Och naturligtvis så rensas gamla fula kakor samtidigt bort. För mig som lite äldre så är detta rätt sätt att arbeta för det gäller att skapa ett samhälle som blir självgående med lite ingrepp under säsongen. Om det ser ut som jag väntar mig så kommer de första skattlådorna att sättas på om ytterligare fjorton dagar. Egentligen så är det bara under de här första veckorna som jag låter bina sitta lite trängre. Vinterbina finns fortfarande kvar i samhället så jag kan räkna med att bistyrkan kommer att  minska ganska å ordentligt under de närmaste veckorna. Att utöka för tidigt kan ge ordentliga bakslag. Hälsningar  Gidde

söndag 12 maj 2013

Nu funderar jag! Gör jag fel så blir det problem!

Jag undrar vad som är rätt att göra i år! Normalt så brukar jag skifta yngellådorna och sedan sätta på ännu en yngellåda direkt. Men i år så ser jag tillbaka på en lite speciell övervintring. Först så tog yngelsättningen i höstas slut säkerligen tre veckor tidigare än vanligt och det gjorde att min invintring skedde på helt yngelfria samhällen och nu i vår så blev rensningsflykten mer än en månad sen. Nu sitter drönar-ramarna på plats, men mina funderingar är hur länge vinterbina hänger med i år. Om de slocknar för tidigt så kommer det in för lite pollen och i det läget kommer det säkerligen bli problem i samhället.Svackan i bimängd från vinterbina till ungbina  borde rimligtvis bli längre och djupare i år. Och det är få gånger som jag så innerligt har hoppats att jag har fel.Det jag tänkt att göra är detta! Jag skiftar lådorna om omkring en vecka till fjorton dagar lite beroende av vädret. Ser jag då att det börjat krypa ut mycket yngel så kommer tredje lådan om ytterligare en vecka plus eventuellt en skatt-låda. Det blir mycket åkande och funderande hit och dit. Men ger jag för stort utrymme för tidigt så kommer "kanske, kanske" försommardraget bli dåligt och det är viktigt för utvecklingen av samhällen för avläggare. Svårt!! Gidde
PS. Men jag välsignar mitt sätt att invintra! Bin som sitter kallt bör rimligtvis slitas mindre än de som sitter varmare! DS.

Har du skickat in årsavgiften??

fredag 10 maj 2013

Jag har tagit mej runt till alla samhällena!

Tänk vad sakta det går nu för tiden när man jobbar i samhällena. Och äntligen så är jag klar! Tjugo samhällen och ett dött! Men det var mitt eget fel! Det stod på fel plats och när jag tänker efter så var det ett samhälle som dog där på den platsen för tre år sedan. Men minnet är kort!
Nu sitter drönarramarna i alla samhällen och det blir dels varroabekämpning och dels drönaravläggare för parning och odling av drottningar. Det låter helt omöjligt men det fungerar när det är ett mindre antal drottningar som jag vill ha. Om.... man vet att det fodras 10 matarbin för att mata en drönare så tycker i varje fall jag att drönaryngel ska användas bättre än att skäras ut och kastas. Eller är det att jag sympatiserar med det maskulina!  Gidde

onsdag 8 maj 2013

Det är dags att tänka efter!

Det är dags att tänka efter! Hur såg det ut i samhället när du öppnade nu på vårsidan? Var det mögligt och en massa döda bin? Luktade det jäst och unket? Eller var det så illa att samhället hade dött?  Vilket som! I stort sett så är det största ansvaret för detta, du personligen. Och jag lovar er mina vänner att just detta var det stora problemet under mina första år som biodlare. Jag har växt upp under sådana förhållande där det sägs att har du djur så ska du vårda dem. Och kom ihåg att bin är djur även om de klassas som insekter!   Egentligen så skulle vi som producerar bin vägra att sälja till de som år efter år tappar bisamhällen på grund av dåligt handhavande. Och jag vet de av mina vänner som gör just detta! Vi arbetar för att skapa bra bin och då är det inte roligt att någons slarv gör att det bisamhället dör. OK!! Slut på mina moralkakor! Låt os gå tillbaka till att övervintra. Jag har hittat mitt sätt att arbeta på och det är upp till er att hitta det sättet som fungerar för dig och dina bin. Det går att göra på många sätt. Men mögel o jäst foder har inte i bisamhället att göra. Och om ett samhälle behöver mer än 20 kilo socker i fast mått så kanske du bör fundera. Stor foderförbrukning säger också att det blir mycket i bimagen på vårsidan. Må så gott! Gidde

måndag 6 maj 2013

Det här är mitt sätt med toppventilation!

Det här är ett samhälle som står på berget bakom vårt hus. I dag vart det väder så jag kunde öppna och sätta in drönarramen. På bilden i mitten så ser ni hur ett samhälle ser ut under vintern. Det är enkla täckbräder och en lika enkel matarbräda. Under trasan så finns det ett insektsnät som täcker matarhålet. Lådorna är enkla plyfalådor av 12 millimeters plyfa. Täckningen över själva lådan är en hopvikt bommulsfilt så att tala om isolering det skulle vara en stor överdrift! Som ni ser så ligger matarbrädan något lite framåt. Under invintringen så sitter bina mycket koncentrerade kring matarhålet och där stannar de kvar tills den egentliga
vintern börjar då de i vanlig ordning äter och flyttar sig allteftersom.Det har aldrig hänt att bina tappat kontakten med fodret och svultit ihjäl. Jag har aldrig mögel i bilådorna varken på ramar eller på lådan i de fall jag har spärrgaller både fram och bak. Om jag har bara spärrgaller fram så kan ytterramen bak bli lite grå men inte möglig. På den nedre bilden så sätter min Fru ner drönarramen i samhället!
Det här är mitt sätt med toppventilation! Det fungerar bra så jag är verkligen nöjd! Gidde


lördag 4 maj 2013

Vi hade årsmöte i dag!

Vi hade årsmöte i dag! Och på något sätt så gillar jag den anspänning som det trots allt är med denna årliga begivenhet. Det du gjort under året nagelfars och bedöms och den stora frågan är: " Är din bedömning som kanske skedde under tidpress på ett möte den rätta". Eller du kanske satt tyst på det där mötet utan att yttra dig Håller det här när det granskas ett halvår senare! ! Det kan vara lika illa vilket som du har gjort.
Och den stora frågan är naturligtvis hur styrelsen i Svenska Carnica Gruppen klarade granskningen! Jo tack det gick riktigt bra. Lite tillägg i årsberättelsen men annars bara glada miner.

En tanke som jag ofta får sedan jag började skriva den här bloggen det är vilken väsensskillnad det är mellan det som kallas för yrkesbiodling och nybörjare typ hobbybiodling. Det är samma bin men åsikterna spretar väsentligt. Och på sätt och vis så är det här både ett problem och en fördel. Vem ställer de enkla frågorna? De där frågorna som vi andra har glömt av att de fanns!!. Jo det är barn och nybörjare! För min del så känns det här spännande. Jag lyssnar åt två håll, jag tittar på saker från olika synvinklar och jag garanterar er att jag inte tar något för sanning förrän jag blir helt övertygad! Helt klart så är jag en gammal och besvärlig "Gubbe"!!  Gidde

onsdag 1 maj 2013

Allt och jag menar verkligen allt borde utredas för att få vinterdödligheten att minska i biodlingen!

Det stora problemet är den nästan insnöade attityden när det gäller orsak och verkan inom Svensk Biodling. Allt och jag menar verkligen allt borde utredas för att få vinterdödligheten att minska i biodlingen. Det går att satsa en massa pengar på att skapa diverse konstiga projekt och tills nu så har redovisningarna för dessa ofta varit under all kritik. Men när det gäller vinterdödligheten så är det ingen som ger sig in i problematiken. Jag vet att varroaproblematiken skapar det största problemet men det finns dessutom mycket som gör att bisamhällen äter rent i kupan samtidigt som samhällena vid sidan om har många kilon kvar. Vi har i Svensk Biodling en "hurra vad vi är bra attityd" utan att det har en full substans i verkligheten. Och grundorsaken till detta är att vi på vår väg till att bli en bra biodlare så fastnar vi i tankegångar som låser oss i förmågan att tänka fritt. OK!! Jag vet att det här låter uppkäftigt! Men som Håkan Lanz uppfinnaren sa en gång på Implementum  när jag lyssnade på honom. Om ni kör fast så testa tvärt emot för kom ihåg att även ett misslyckande är ett resultat.
Hälsningar
Gidde