söndag 6 oktober 2013

Jag skrev om påverkan i olika sammanhang..... Låt mig fortsätta!!

Tror det var Marie som föreslog att vi skulle plantera träd som lämpliga för bina under dragsäsongen. Det är en mycket bra tanke som vi borde utveckla vidare. Och den fråga som vi måste ställa oss är varför kommuner och andra inte tar till sig den erfarenhet som trots allt finns. Låt oss begära att de träd,växter som planteras ska ha positiva förtecken när det gäller biodling. Det är verkligen inte för mycket begärt med tanke på den nytta som bina gör för naturen. Så... låt oss göra så här! Varje gång som vi hör eller förstår att träd och växter ska planteras så berättar vi om det enda rimliga. Det ska vara: VÄXTER  SOM ÄR ANPASSADE FÖR BINA BEHOV!  Det är en mycket rimlig begäran.  Gidde  

torsdag 3 oktober 2013

Visst är det spännande.....!

Under veckan så kom den nya Bitidningen. Jag läser igenom den en gång och kan konstatera att en hel del av det som står där inte stämmer med den erfarenhet jag tycker att jag har. En del av det som skrivs stämmer inte med det som skrivs på ett annat ställe. I varje fall så är det så som jag upplever det. Mycket av detta beror på hur olika vi uppfattar det skrivna ordet. Och vilken relation du har till två saker. Dels till vetenskaplig forskning och dels till beprövad erfarenhet. På ett ställe i BT så står det att bina inte påverkas även om de flyger på grödor med betat utsäde och samtidigt så minns jag när jag i somras satt på ett tak på tomten och talade med en biodlare vars bin flög ut på förmiddagen och sedan till stora delar försvann troligtvis på grund av sprutförgiftning. Och betonade biodlaren. Bönderna som sprutar gör det helt efter det regelverk som gäller. Under veckan så ska jag (om förkylningen medger) gå och se filmen "Inte bara honung"! Det berättas mycket om den när jag möter "bifolk" så det kommer att bli spännande.

Och det är det här som jag vill få er att fundera omkring! Allt det vi läser och hör påverkar oss mer eller mindre. Det kan gälla biodlingen som sådan eller bekämpningen av varroan. Och det svåra i den ström av information som sveper över oss är att ta till sig det som just jag har nytta av att förstå. Jag måste erkänna att jag inte klarar av att fullt ut ta till mig det bästa av det mesta och min fråga till er. Klarar ni det? Gidde

När jag läser det jag skrivit här så är det en lite resignerad attityd som jag redovisar. Men ibland så måste vi ta till oss den lite mörka sidan av vår verksamhet.

  Har ni skickat in medlemsavgiften till Carnica Gruppen? Så ni är med från start 2014!