fredag 1 maj 2015

Jag fick några frågor!

Jag fick några frågor..


FRÅGOR & UNDRINGAR angående Gideon Önnestams artikelhttp://carnicagruppen.blogspot.se/…/mata-honsen-och-fa-samr…
Observera att detta är inte ett försvar för drönarram som behandlingsmetod, jag har själv aldrig praktiserat detta med drönarramsbortskärning. Jag säger inte att artikeln inte kan ha poänger, men den skapar fler frågor än svar och den behöver förklaras, i synnerhet för nya biodlare.
Va bra att Stig Åke har börjat tänka på nybörjare, som han noga betonar. För min del så tänker jag mer på talesättet om en viss potentat som läser bibeln. Han fick inte heller till det så bra!
Men här är svaren på SÅG-s frågor:

Du skriver: "10 ambin behövs för att mata upp en drönare och samtidigt så får vi puckelyngel och förlorade drottningar under vintern. Och jag undrar, ser ni hur sammanhanget med detta ser ut? "
Fråga 1: Var finns sambandet mellan pucklande drottningar och att arbetsbin matar upp många drönare?  Om jag sysslar med drönarutskärning och matar hönsen med det vaxet så gör jag mig skyldig till ett stort resursslöseri. Det finns avsevärt billigare foder än drönarvax för höns! Vi behöver många bra drönare till parning.

Du skriver: "Det ska vara en härligt vital drottning som drar iväg på parningsflykt med ett moln av rent ut sagt kåta drönare efter sig."
Fråga 2: Är inte alla ungdrottningar vitala? Blir ungdrottningarna mindre vitala med drönarram i samhället?
Nej!! Verkligen inte! Det går säkerligen att göra mycket när det gäller det här Det går åt 100 bin för att mata upp en drottning. Enligt gamla bedömningar. Om vi kan få 150 bin till att jobba med detta med god fodertillgång så tror jag det kan bli bättre. Och jag vet att det går att göra! Utan att berätta det här!
Du skriver: "Vi skär ut drönarvaxet och talar om att vi gör varroabehandling. Javisst!! Men till vilket pris? Enligt mig så är det ett verkligt högt pris! Vi får en negativ utveckling på bina!"
Fråga 3: Vad är det verkligt höga priset? Vad består den negativa utvecklingen av?
Det behövs 50 drönare tillgängliga för att para varje drottning, så nog behövs det ett moln av drönare. Drönarna behövs bättre vid parningen än som hönsmat. Och… läs nu noga Stig Åke! För varje generation av drottningar med försämrad parning, så blir det en negativ utveckling!
Du skriver: "Om en parningsplats "befolkas" på rätt sätt så är det verkligen inte något negativt med den parningen." Läs nedan!

Fråga 4: Hur vet vi biodlare vilka drönare som är "bäst"? Är det inte utifrån våra egoistiska parametrar?
Om drönarna kommer från testade mödrar så är det inga slumpens skördar, det är inte egoistiskt att testa bin. Det är en fråga om att försöka skapa bättre bin, för alla. Och bin som dör har inte haft det bra.
Du skriver: "Om vi arbetar med drönaravläggare så kan vi ha en mycket stor bredd på det genetiska arvet. Vi använder systerserier som drönargivare och det är inte troligt att alla damerna har parat sig med samma drönarkonstellation. Så nog blir det bredd på genetiken." Detta gäller på parningsstationerna. Hemma så gäller det flera systerserier.
Fråga 5: Hur många systerserier skall man använda för att det "nog" skall bli en tillräcklig bredd på genetiken? Blir det inte en större genetisk bredd med friparningar i ett område med "bra" bin? ”
Bra bin”  är en subjektiv bedömning om det inte har sin bakgrund i testade drottningar. Och det är en fördel om man vet vad tester och selektering innebär. Och det vet vi inom Carnica. Så även våra friparade drottningar har stor genetisk bredd.

Du skriver: "Och kom ihåg att när det gäller Carnica så är det testade mödrar för drottningar och drönare."
Fråga 6: Hur vet man att dessa "tester" är bra för bistammen i ett längre perspektiv? Är inte dessa "tester" subjektiva utifrån biodlarens egna åsikter om vad som är bra?
Svenska Carnica Gruppen är ansluten till den Tyska bidatabasen beebreed.se. Det innebär att våra drottningar testas och bedöms mot 7000 drottningar från flera länder. Av dessa är omkring hälften från varrotoleransprojekt i flera länder. Våra importerade drottningar kommer från parningsstationer med den inriktningen. Ställ gärna något bättre emot detta!  Och tror ni på fullt allvar att vi kan detta bättre i Sverige än de på kontinenten?
Du skriver: "Och om tendensen med puckelynglande/förlorade drottningar samhällen består eller tilltar så måste vi verkligen ta ta tag i problematiken."
Fråga 7: Är det drönarbortskärningen som är utgör problematiken att drottningar blir pucklande eller dör? Eller är det att de inte paras på en parningsplats med drönarsamhällen som orsaker detta?
Kan vi säkra att tillräckligt med drönar deltar så stiger möjligheten att få en bra parning. Men det gäller år från år! Med tillräcklig bredd på det genetiska arvet.

Kan det inte vara varroabekämpningen med syror eller andra kemikalier som orsakar att drottningen dör och att den nya drottningen inte blir parad eftersom det är för sent för att den skall kunna bli parad?
Kan inte orsaken till att ett samhälle är drottninglöst vara att varroabehandlingen utförts när det inte finns varken yngel eller ägg?
Det finns inte bara en orsak! Det måste arbetas på alla fronter. Typ mildare bekämpningar eller som jag skriver parning med vitalare förtecken! Det är att göra det enkelt för sig att påstå att det bara är en orsak. Det finns många!  Hälsningar Gidde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar