måndag 29 juni 2015

Testbiodling.......

Är det snack eller verklighet......................? Bra bin eller skit.??


Det ska ni veta att jag har verkligt bra bin! Det är ett påstående som ofta dyker upp i biodlarkretsar.  Men hur vet min omgivning att det är rätt som jag säger!  Och det är här som det stora problemet är i Sverige i dag. Men om… jag inte kan visa oberoende redovisade testresultat så är det i stort sett skitsnack som jag kommer med. Hur ska de övriga i biodlar-Sverige veta om de bin jag har är verkligt bra.  Testresultat som inte görs på rätt sätt de är inget värda! Om… jag testar mina egna bin så är det upp till mig själv att bedöma om det är plus eller minus på samhällena som gäller. Men vad vet ni andra?
Att oberoende tester är det enda som har något värde det fattade vi inom Carnica för nästan 20 år sedan. Men när varroan dök upp så fick vi problem. Att skicka drottningar för test blev något som bara inte fungerade. 
Men nu är vi sedan flera år på banan igen! Vi testar enligt Svensk Biavels normer men har också anslutit oss till den Tyska databasen (www.beebreed.eu). Det här innebär att våra drottningodlare inom Carnica Gruppen kan svara på hur deras bin är enligt både den Tyska och den Svenska normen. Och kom ihåg att de värdena som vi redovisar det är värden som är helt öppna för alla att ta del av. Inte några fejkade resultat från egna önskedrömmar. Och så är det detta med tekniken vid tester! Vi behöver inte skapa några egna normer! Vi kan använda Svensk Biavels eller kanske som är bättre de Tysk/Österrikiska. Kanske det senare är mer att föredra för då kan vi ställa det mot de resultaten som vi kan få på den Tyska databasen. Men det kanske är så som en god vän (inte biodlare) påstod. Om biodlarna ställer upp på tester så kanske det visar sig att deras bin är kass! Och då måste jag fundera själv! Vad är det som jag har i kuporna och vad kan jag rimligtvis begära av mina bin, det är spännande!   Gidde

Vi har testbiodlarkurs till helgen!! Vill du vara med?
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar