torsdag 15 oktober 2015

Ängslan är vår arvedel.... skrev någon. Minns inte vem!!

Nu om några dagar så stänger jag den sista avläggaren för det här året. Och samtidigt så funderar jag om jag har gjort allt helt rätt.  Jag hade ett antal typ avelsdrottningar som jag mycket väl kunde ha låtit gå ett år till, men det var läge för att bestämma sig. Jag har inga planer på att satsa på drottningodling, så varför spara allesammans. Döttrarna till de här damerna är lovande om än inte renrasiga, så beslutet blev att vara helt radikal. Jag rensade rakt av när jag dessutom fick mig en avelsdrottning tillsänd i slutet av Juli.

Så här gör jag fram mot vintern: Från vårgenomgången och framåt mot slutskattningen så plockar jag ramar som bör bytas ut. Vid slutskattningen och höstgenomgången så rensar jag ut det sista. En halv pollenram med pollenet placerat i mitten brukar jag spara men absolut inte en heltäckt ram med pollen. Antalet ramar är i de flesta fall 9 i en tioramarslåda, men antal lådor, det kan skilja hur mycket som helst. En låda LN. eller 2 lådor HLS, det kan bli lite hur som helst. Det mesta tycks fungera när man ser tillbaka på mer än 20 års seriöst biodlande. Några gånger så har det blivit övervintring på 4 lådor LN. Och det fungerade! Och om man sammanfattar så ska man rensa bort ramar som på något sätt spärrar binas förflyttning under vintern.

Men det viktigaste har jag inte nämnt, bina! Att invintra för små samhällen är inte smart. Så mot hösten så kollar jag hur många ramar bina täcker. Om det sitter bin på mindre än 4 LN ramar så blir jag tveksam. Och så är det detta med drottningarna. Att invintra en drottning som är äldre än tre år är på gränsen till tveksamt  om det inte är en avelsdrottning med bra egenskaper.

När det gäller kupmaterial så är det lite annorlunda i mina kupor än hos de flesta andra. Jag använder toppventilation. För enligt mig så är det viktigt att undvika fukt i kuporna under vintern. Bin dör inte av kylan under vintern. Det är de problem som kan härledas till fukt som slår ut bina. Fukt kan trigga igång mögel o jäsning.

Och så till rubriken: Förr så fanns det hos mej en ängslan att inte bina skulle klara vintern. Nu för tiden så tänker jag så här: JAG HAR GJORT SÅ BRA SOM JAG KAN, NU FÅR BINA SKÖTA RESTEN!  Gideon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar