torsdag 10 december 2015

Getingbo och vinterklot........... Likheter.

Om... man ser hur vinterklotet fungerar så slås man av hur sinnrikt bina hanterar sin övervintring. Och om vi sedan tittar på hur getingboet är konstruerat så slås man av att det finns stora likheter.
Getingboet består av flera skikt papper och binas vinterklot består av många många skikt av bin som håller värmen från nästan frysgrader i de yttre skikten in till mitten där temperaturen är nästan mänsklig. I båda fallen så är det luftens isolerande egenskaper som påverkar.

Alla vet vi att fuktig luft leder värme/kyla mycket mer effektivt än torr luft!

Det talas ofta om att fukt som kondenseras mot kupans väggar avger värme när fukten övergår till flytande form. Men i min sinnevärld så måste detta vara en förlustaffär från binas sida sett. Vinterklotets genomsnittliga värme är så mycket högre än den i kupan omgivande luften så det borde vara så  att den fuktiga luften leder bort mer värme från klotet än vad bina tjänar på fuktens övergång till vatten.

Om vi har torrare luft så inbillar jag mig att värmeförlusten för binas del blir mindre. En fysiskt utbildad person borde kunna utveckla det här bättre.


Att bina sedan mår bättre i en miljö utan mögel o jäsning som genereras av fukten, det är en annan historia.  Gidde
Getingboet i kuptaket är ett konstverk som jag inte vill förstöra


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar