torsdag 28 januari 2016

Visst är det häftigt..... Det första som man bör lära sig är att lagt kort gäller!

Varje år vid den här tiden så kommer den här debatten igång! Många även jag har en helt klar bild av hur bin ska invintras/övervintras. Och en del biodlare nya som gamla börjar drabbas av eftertankens kranka blekhet. Och det kommer på olika forum frågor från erfarna biodlare om vad de borde ha gjort. Det första som man bör lära sig som biodlare är att lagt kort gäller! Har jag gått in i invintringen med att göra på ett sätt så är det inte läge i slutet av januari att  göra några drastiska omprioriteringar.

Men mina vänner: Får jag be er att starta upp biåret på ett annat sätt!  Åk gärna ner till Malmö och låt er inspireras! Det blir säkert lite av ett väckelsemöte. Och sedan när ni kommer hem så ta på er overallen: För det är inte på väckelsemötena som de bra gärningarna görs!

Personligen så har Jag passerat bäst före datum, men det betyder inte att jag slutat att planera. Jag funderar på fortsättningen på min drottningodlingsteknik. Och mina tankar är så här. Jag vet nu hur jag får fram många drottningar på ett enkelt sätt. Och frågeställningen är så här. Hur skapar jag bäst samhällen som övervintrar och är alerta till år 2017?

Och så är det min helt egna fundering: Hur har det fungerat med mina avläggare efter argbiggan?  Vad var det jag såg hos "Salig Drottningmodern"?
Var det varroatolerans eller var det utrensningstendens?

Livet är fullt av frågor!!  Gidde
Inte lika mycket snö i år!...Ännu!!


onsdag 20 januari 2016

Bina värmer det de behöver värma/ventilera sommar som vinter!

Bina värmer det de behöver värma/ventilera sommar som vinter! Och låt oss sätta in det i rätt sammanhang!

Vintertid så har vi vinterklotet som är olika stort beroende på bimängd och temperatur.  Och naturligtvis så har vi en del värmeförluster från klotet ut emot kupluften. Och det är här som vi bör göra klart för oss hur det i realiteten fungerar. För liten bimängd, typ små avläggare klarar inte dessa krypande värmeförluster så då måste vi anpassa storleken och utformningen på kuputrymmet. Typ högre och smalare utrymme.

Om skillnaden mellan klotet yttertemperatur och kupluften är större så blir också värmeförlusterna större.

Om vi har ett klot som sitter ordentligt "packat! så cirkulerar det mindre luft igenom klotet och värmeförlusterna blir mindre.

Om vi kokar samman det här så förstår vi att vi bör ha bin/bimängd/drottningar/utrymme/kupor/miljö som gör att bina sitter lugnt.

När vi kommit så här långt så bör vi börja diskutera fukten. Ett vinterklot som är varmare sitter också lite "glesare" och släpper då igenom mer luft. Och varmare luft bär också med sig mer fuktighet än vad kallare luft skulle göra. Och det är här som skillnaden i plastkupor kontra träkupor börjar att påverka resultatet. Och jag tar inte ställning för eller emot från något håll.

Så vi har en kombination av olika faktorer som var och en påverkar vinteröverlevnaden. Vi kan påstå att volymen på klotet kontra volymen bör stå i relation till varandra, men det blir då bara en halvsanning. Vi måste blanda in flera faktorer! Bina måste kunna sitta på utätna ramytor i kontakt med tillräckligt med foder. De fulla foderramarna har i stort sett samma temperatur som den övriga kupan, så där kan inte bina sitta, där är för kallt. Och allt det här är saker som erfarna biodlare har lärt sig, men som de kanske inte alltid agerar efter  Gidde

Jag brukar inte övervintra i plastkupor, men det har hänt, med gott resultat!

onsdag 13 januari 2016

Åren går och bina förändras........... Eller är det kanske jag??

För omkring 18- 20 år var så var det normalläge att det på vårsidan var en massa avföringsprickar på kuporna. Om snön låg kvar så var det bruna strimmor från bin som haft magproblem. Det var om jag ska vara ärlig mycket deprimerande! Och när jag talade med mina vänner biodlare så fick jag veta att detta var i stort sett normalt. OK!  Mina bin överlevde men att öppna en kupa och det luktar pyton det är inte roligt!

Och det värsta är att jag inte kan berätta för er om vad som vände trenden! Jag kan berätta vad jag ändrat, men mina bin som jag har nu, det är samma som jag hade då.

Men detta gjorde jag! Jag började med toppventilation/diffution.

Jag skapade högbottnar

Jag började tillsätta 12% ättika till fodret.

Och så började det vända. Redan första året så var det samhällen som var utsotsfria och de samhällen som inte var det fick drottningbyte efterhand. Efter tre år så var det sällsynt med mer än enstaka märken i och på kuporna.

För tre år sedan så började jag konsekvent med 9 ramar i mina 10 ramarslådor och det visade sig vara ännu ett steg åt rätt håll. OK! Bina bygger fast ramarna lite mer, men hellre det än utsotstendenser.

Gott Nytt År från Roslagen!   Gidde
Toppventilation/diffution

Högbotten i vårläge

onsdag 6 januari 2016

 Det var 2010 och vansinnigt mycket snö, men det var aldrig något problem.  Jag stör aldrig bina med att skotta. Snön släpper igenom så mycket luft när man använder mina kupor så att snön är en fördel, den isolerar för kyla/vind och inte minst för ljud!  Ge akt på spärrgallret på övre bilden! Gidde
Lägg till bildtext

söndag 3 januari 2016

Nu till våren så blir det 23 år sedan som jag började förstå........

Som nybörjare hade Jag sett att det var alldeles för mycket mögel i kuporna på vårsidan. Och med en bakgrund i charkuteri så var det synnerligen störande. Mögel hör inte hemma i en livsmedelsproduktion, aldrig, aldrig.
 Min broder David var docent i kemi och han förklarade noga för mig sambandet med fukt och mögel oavsett vilken temperatur som det var i kupan. Och mina protester om att bina måste hålla värmen i kupan möttes av David med ett gapskratt. Enligt honom var detta svammel av sådana som slutat tänka logiskt, det sunda förnuftet är att bina under miljontals år har skapat ett överlevnadsbeteende oavsett boendemiljö .

Så till hösten så invintrade jag liksom året innan med täckbräder, men dessutom så hade jag en matarbräda liggande kvar med matarhålet täckt av en trasa och utöver detta så låg den vanliga täckningen med filtar. OK, jag hade förstärkt med en filt.

Under vintern så blev jag helt utmobbad på biodlarföreningen. Kommentarer som den att jag borde gett bort samhällena istället för att ta livet av dem, det var mer regel än undantag!

Jag hade invintrat 6 samhällen och var helt beredd på att förlora i varje fall minst hälften, men allt fungerade perfekt. På ytterramarna så var det lite grått i två av samhällena på yttersidan.

Min broder Davids kommentar var att jag borde förstått att snacket på biodlarföreningen inte hade stöd i egen erfarenhet utan var ett från säck i påse kommentarer. Det är lättare att snacka än att våga testa själv!

Det här blev starten för mig med att testa och prova allt och jag menar verkligen allt. Och om jag läser något som skrivits så är det enligt mig inte sanning förrän jag själv har provat och fått samma resultat!     Gott Nytt år!  Gidde

Så här ser det ut nu! Ett nät fasthäftat under trasan.