onsdag 20 januari 2016

Bina värmer det de behöver värma/ventilera sommar som vinter!

Bina värmer det de behöver värma/ventilera sommar som vinter! Och låt oss sätta in det i rätt sammanhang!

Vintertid så har vi vinterklotet som är olika stort beroende på bimängd och temperatur.  Och naturligtvis så har vi en del värmeförluster från klotet ut emot kupluften. Och det är här som vi bör göra klart för oss hur det i realiteten fungerar. För liten bimängd, typ små avläggare klarar inte dessa krypande värmeförluster så då måste vi anpassa storleken och utformningen på kuputrymmet. Typ högre och smalare utrymme.

Om skillnaden mellan klotet yttertemperatur och kupluften är större så blir också värmeförlusterna större.

Om vi har ett klot som sitter ordentligt "packat! så cirkulerar det mindre luft igenom klotet och värmeförlusterna blir mindre.

Om vi kokar samman det här så förstår vi att vi bör ha bin/bimängd/drottningar/utrymme/kupor/miljö som gör att bina sitter lugnt.

När vi kommit så här långt så bör vi börja diskutera fukten. Ett vinterklot som är varmare sitter också lite "glesare" och släpper då igenom mer luft. Och varmare luft bär också med sig mer fuktighet än vad kallare luft skulle göra. Och det är här som skillnaden i plastkupor kontra träkupor börjar att påverka resultatet. Och jag tar inte ställning för eller emot från något håll.

Så vi har en kombination av olika faktorer som var och en påverkar vinteröverlevnaden. Vi kan påstå att volymen på klotet kontra volymen bör stå i relation till varandra, men det blir då bara en halvsanning. Vi måste blanda in flera faktorer! Bina måste kunna sitta på utätna ramytor i kontakt med tillräckligt med foder. De fulla foderramarna har i stort sett samma temperatur som den övriga kupan, så där kan inte bina sitta, där är för kallt. Och allt det här är saker som erfarna biodlare har lärt sig, men som de kanske inte alltid agerar efter  Gidde

Jag brukar inte övervintra i plastkupor, men det har hänt, med gott resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar