fredag 5 februari 2016

Jag läser på olika forum

Så här enkelt är det att odla drottningar!


Jag läser på alla olika forum om detta med invintringen och det är mycket som stör mig! Ett uttryck som jag ofta använder är detta: Utvintrade samhällen får man om summan av belastningen blir för hög!
Och vad är nu detta? Jo så här. Om mängden bin är för liten, så är det en faktor som minskar binas möjligheter att överleva. Är det för lite mat? Blir det fuktigt? Är det drag? Är där en massa pollen som spärrar binas möjligheter att nå nytt foder? Allt det här är saker som bina klarar om det är bara det problemet enskilt, men som sammantaget ger för hög belastning så att bina dör.
För att klara det här så börjar min planering för övervintring mitt i sommaren. Gör jag en svag avläggare så har jag en planering för var jag ska sätta till den. För som jag ser det så producerar den vinterbin samtidigt som det samhälle som den ska slå samman med gör samma sak.

Drottningar går aldrig i Apideor mer än till jag ser hur äggläggningen är OK.  Och när jag ser det så följer ramarna från Apidean med till min mini avläggare.

Mycket av det jag gör är inte så förnuftsmässigt, men det känns bra. En kakbit med yngel och en bit bibröd ger mig i kombination med en kaffekopp bin en ny drottning. Om jag ser att damen inte håller högsta tempo så har hon inte kostat mig något att gråta för.

Så mot hösten så letar jag damer att byta, ramar att plocka bort och så slår jag samman till övervintringsbara samhällen. Men det brukar bli ett problem! Det blir ofta lite för många samhällen!

Gidde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar