onsdag 27 april 2016

Kan en avläggare se ut hur som helst..........??.....Ja nästan!!

Kan en avläggare se ut hur som helst..........??.....Ja nästan!!

I min sinnesvärld så kan man göra avläggare på många olika sätt. Från ordentligt stort till verkligt mini.
1. Det minst kostnadseffektiva är när man delar ett samhälle rakt av och låter den ena halvan dra upp en egen drottning. Resultatet blir oftast bra men det påverkar honungsskörden mycket. Lite drygt halv skörd  är inte orealistiskt.

2. Har man mer än två samhällen så kan man plocka yngelramar med påsittande bin. 2 ramar bin från varje samhälle brukar gå bra på försommaren bara man kollar att man inte får med drottningar. Kan man köpa en drottning så spar man ganska så mycket tid. Helst så ska man flytta undan avläggaren ur binas flygområde.

3. Drönaravläggare är min egen favorit. I enklaste formen 2 till 3 yngelramar med skiktat yngel + en foderram och en pollenram. Och så så mycket drönarramar från de bästa samhällena som får plats. 11 ramar går det ofta att klämma in i en 10 ramars låda. Kollar alltid så att bina har möjlighet att dra upp damer, men det får inte hända för då åker en del drönare ut. Läs mer på Carnica.se!

4. och 5. Och vi börjar med Femman. Den minsta avläggaren som jag gör i en Apidea. En kaffekopp med bin, en bit bibröd (pollen) och en liten bit yngel från mitt bästa samhälle. Foder i foderfickan. Bina drar från start upp två celler, men till kläckning så är det bara en kvar. Efter kläckning så skickar jag in en halv kopp bin i foderfickan för att få ungbin till att mata drottningen. Kom ihåg att det är hela tiden ungbin som gäller. Sök på bloggen om drottningodling!

4. Miniavläggare! Den mest ekonomiska av avläggare. Jag har fått fram en del parade drottningar i Apideor och har en del samhällen som det är dags att plocka lite bin ifrån. Som regel så sammanträffar det med att börja skatta och att minska bimängden för att undvika svärmning. Så jag märker och burar drottningen. Tar Apidearamarna och hänger dem med trådbyglar i tomma HLS ramar. Och så bildar jag en avläggare med några HLS ramar och Apidearamarna. Det är överskottsbin som jag tar och drottningen hamnar så att jag kan bedöma hennes äggläggning. Och tillsättningen av damen blir enkel närmare hösten.  Gidde
Så här ser det ut!

torsdag 21 april 2016

För fem år sedan...Men vad gäller nu?

För fem år sedan så skrev jag inlägget nedan och det är fortfarande giltig. Men jag har ännu inte hunnit dit! Rensningsflygningen har bina klarat av, men att rota i samhällena för tidigt kan ge problem. Ska kolla fodertillgång nu i veckan. Ha det bra mina vänner!!

Fem år har gått!!

Vad är det som jag letar efter....
Först och främst så vill jag se färskt yngel. Att se drottningen är i och för sig roligt men det väsentliga är att se ny-lagt yngel. En annan viktig detalj är att det finns foder. Nu när säljen blommar så bör det finnas omkring 4 kilo kvar. Om det finns mindre och det blir en period med regn så bör jag hålla koll på läget och eventuellt stödfodra. Nästa grej att kolla är att det finns utrymme för äggläggning. Visst ska det finnas pollen i kupan men flera massiva pollenramar just i den riktning som drottningen väntas gå i sin äggläggning det skapar problem.. Pollen ramarna ger en spärrning för drottningen och bromsar henne ordentligt.  Kollen är: yngel,mat, pollen utrymme.
Nästa viktiga aktivitet blir att växla lådor och då behövs det ramar. Helst utbyggda men annars får man improvisera. Men detta tar vi längre fram det är några veckor dit.

Hälsningar
Gidde
2013 såg det ut så här och den blomningen har vi nu!

söndag 17 april 2016

Frågan om det är en pollett som trillat ner.....eller??

Jag satte på en honungsburk på ett samhälle i veckan och så när jag kollade så observerade jag något speciellt! Jag sätter alltid burken ovanpå ett insektsnät för att inte honungen ska rinna ner i samhället. Som ni kanske har observerat så har jag tidigare hävdat att det är fukten från bina som gör att de kan ta till sig honungen. Men när jag nu kollade läget med min honungsburk på samhället så märkte jag att bina hade skapat en ordentlig temperaturhöjning på honungsburken. Om höjningen bara kommit genom aktivitet i kupan så skulle det ha gett en högre ljudnivå. Men så var det inte. Så min hypotes är att det är typ värmebina som agerat för att höja temperaturen just under honungsburken. Och då kommer den naturliga följdfrågan om......vi har samma fenomen när bina tar till sig fodret under vintern.  Gidde

(Värmebin är bin som i början på säsongen räddar ynglet från att kylas genom att krypa in i tomma celler och genom kroppsaktiviteter höja temperaturen i omgivningen).
(Observera den nyfyllda burken och den tömda! Inget bi har kommit in för att slicka burken, men den är som ni ser ordentligt diskad!)


tisdag 12 april 2016

Jag är verkligen orolig..........I år så är inte utvecklingen så som jag vill ha den.

 Det är för kallt för att kunna göra någon genomgång så jag får försöka bedömma läget genom flusterobservation och genom att känna på värmen från matarhålet. Det finns samhällen som flyger mycket intensivt och drar in mycket pollen men där jag upplever att värmen från yngelsättningen inte är så intensiv som jag väntat mig. Så jag är orolig!
En sak som jag måste lägga in i bedömningen är att några av mina avläggare kommer från samhällen som alltid varit sena att gå ut på våren, så det är bara att hålla bägge tummarna stenhårt. En annan orosfaktor är om fodret ska räcka. När jag lyfter i kupkanten så vet jag att en del samhällen är egentligen för lätta. Bedömningsmässigt så har de inte foder för mer än 14 dagar om det inte blir flygväder. Kanske läge för att stödfodra med strösocker. Samtidigt så har jag samhällen som är hur tunga som helst. Telefonen går hur varm som helst med samtal från biodlare som vill köpa samhällen, men hitintills så är det bara funderingar från min sida.Jag vet ännu inte vad jag har ifråga om samhällen.

Jag gjorde en lite lekfull test nu i veckan. Jag har ett antal systersamhällen och jag ställde mig frågan om de olika samhällenas nedfall såg lika ut i respektive. Och det var så! Naturligtvis så var det för få samhällen, men i alla fall intressant. Gidde
Jag har en egen plats för mina avläggare. Det är för riskabelt att ha dem tillsammans med fullstora samhällen på grund av röveririsken

onsdag 6 april 2016

Det var en evighet sedan jag skrev det här.....

Det var en evighet sedan jag skrev det här..............

När jag var 8-9 år så gick jag så nära som jag vågade när min Pappa arbetade med bina. Mina bröder Joel och Lennart blev sedan ganska så fanatiska biodlare. Och Lennart var med i den grupp som introducerade Buckfast här i Sverige.  Tyvärr så är de personerna döda sedan länge liksom många andra av mina mentorer.  Så att hitta de personerna på nätet är nog ganska så svårt. Internet var inte på gång när de här personerna dog.
Helmuth Preibst  var när jag började med bin utbildningsledare i Sundbybergs- Spångaortens biodlarförening och han älskade att hålla låda om olika fenomen i kuporna.
Låt oss bena i problemet med invintring! När bina drar ner vinterfodret så bearbetas det så det blir gynnsamt för bina att ta till sig under vintern. Att vattenhalten minskar är en nödvändighet för att minska risken för jäsning och för att fodret ska ta mindre plats. Och kom ihåg sa Helmuth: Bina flyttar om det i flera omgångar under det arbetet. En gammal regel var att plocka bort täckningen för att kyla ner bina. Bin som sitter stilla gör av med mindre foder och risken att bina smygynglar minskar. En fördel med mitt matarhål med nät är att bina sätter sig där ventilationen är gynnsammast det vill säga vid hålet.
Honung och sockerlösning är hydroskopisk och det betyder att foder i öppna celler späds ut av fukten i kupan och blir lättare för bina att ta till sig. I en oisolerad kupa så är ytterdelen på klotet omkring fyra grader varmt inne i mitten där drottningen finns så är det omkring trettio grader. Det här innebär att ytterdelen av klotet är nästan i dvala och kan inte röra sig medan innerdelen sitter så trångt att rörelsen begränsas av detta. När bina i centrum blir hungriga så börjar de att leta mat, vilket betyder att de rör sig. Temperaturen stiger och ytterbina blir rörliga så att de når till fodret. Men med kylan i kupan så avtar aktiviteten så snart bina i klotet har blivit mätta.
Det som är problemet är överskottsfukten. Och där fungerar mitt matarhål med nät. Kondenseras den mot lådsidorna så blir det oftast mögliga ramar och det är inte nyttigt för bin. Mitt sätt att övervintra är inte optimalt, det blir lite omständigt,men jag tror att vi gemensamt kan hitta något bättre. Vinterförlusterna har emellertid varit mycket låga (mindre än 5%) när jag inte lockats att prova något dumt. Gidde
Matarhålet är täckt av ett nät och en trasa över för att skydda täckning

fredag 1 april 2016

Våren....kolla... botten....sätta in drönarramar... Livet börjar!

Att utöka samhällena till 10 ramar är för min del det som närmast står på agendan. Jag brukar göra det genom att sätta till en drönarram. Och det brukar ske samtidigt som att jag kollar att samhället har städat bottnen. Det ingår i mitt biodlande att störa bina så lite som möjligt så det här skeendena brukar jag koppla samman. Men samtidigt så innebär det att jag behöver 15 grader i luften för att kunna göra jobbet för annars så är risken för kylt yngel för stor.

Det skulle inte vara jag om jag inte valde den enklaste billigaste vägen. Varje år så blir det ett antal biramar som inte håller måttet för ett varv till i kuporna. Men i de flesta fall så är det en remsa upptill som är fullt OK  så jag skär bort den fula biten och sedan så har jag en helt perfekt drönarram. Det händer då ibland att det blir en tredjedel av ramen som blir kvar och då ingår detta i planeringen för mina drönaravläggare. Men då hamnar dessa ramar i mina drönargivare.

Drönaravläggare är mitt sätt att säkra en bra parning. Oftast så blir det på min hembigård som jag ställer upp drönaravläggarna. Jag gör dem så tidigt som möjligt på bisäsongen och ofta så utökas de både med drönar och arbetsbiyngel. Och de här avläggarna får ta tid. De ska vara klara för övervintring till hösten.   Gidde

Billigt men bra!!