onsdag 6 april 2016

Det var en evighet sedan jag skrev det här.....

Det var en evighet sedan jag skrev det här..............

När jag var 8-9 år så gick jag så nära som jag vågade när min Pappa arbetade med bina. Mina bröder Joel och Lennart blev sedan ganska så fanatiska biodlare. Och Lennart var med i den grupp som introducerade Buckfast här i Sverige.  Tyvärr så är de personerna döda sedan länge liksom många andra av mina mentorer.  Så att hitta de personerna på nätet är nog ganska så svårt. Internet var inte på gång när de här personerna dog.
Helmuth Preibst  var när jag började med bin utbildningsledare i Sundbybergs- Spångaortens biodlarförening och han älskade att hålla låda om olika fenomen i kuporna.
Låt oss bena i problemet med invintring! När bina drar ner vinterfodret så bearbetas det så det blir gynnsamt för bina att ta till sig under vintern. Att vattenhalten minskar är en nödvändighet för att minska risken för jäsning och för att fodret ska ta mindre plats. Och kom ihåg sa Helmuth: Bina flyttar om det i flera omgångar under det arbetet. En gammal regel var att plocka bort täckningen för att kyla ner bina. Bin som sitter stilla gör av med mindre foder och risken att bina smygynglar minskar. En fördel med mitt matarhål med nät är att bina sätter sig där ventilationen är gynnsammast det vill säga vid hålet.
Honung och sockerlösning är hydroskopisk och det betyder att foder i öppna celler späds ut av fukten i kupan och blir lättare för bina att ta till sig. I en oisolerad kupa så är ytterdelen på klotet omkring fyra grader varmt inne i mitten där drottningen finns så är det omkring trettio grader. Det här innebär att ytterdelen av klotet är nästan i dvala och kan inte röra sig medan innerdelen sitter så trångt att rörelsen begränsas av detta. När bina i centrum blir hungriga så börjar de att leta mat, vilket betyder att de rör sig. Temperaturen stiger och ytterbina blir rörliga så att de når till fodret. Men med kylan i kupan så avtar aktiviteten så snart bina i klotet har blivit mätta.
Det som är problemet är överskottsfukten. Och där fungerar mitt matarhål med nät. Kondenseras den mot lådsidorna så blir det oftast mögliga ramar och det är inte nyttigt för bin. Mitt sätt att övervintra är inte optimalt, det blir lite omständigt,men jag tror att vi gemensamt kan hitta något bättre. Vinterförlusterna har emellertid varit mycket låga (mindre än 5%) när jag inte lockats att prova något dumt. Gidde
Matarhålet är täckt av ett nät och en trasa över för att skydda täckning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar