onsdag 27 april 2016

Kan en avläggare se ut hur som helst..........??.....Ja nästan!!

Kan en avläggare se ut hur som helst..........??.....Ja nästan!!

I min sinnesvärld så kan man göra avläggare på många olika sätt. Från ordentligt stort till verkligt mini.
1. Det minst kostnadseffektiva är när man delar ett samhälle rakt av och låter den ena halvan dra upp en egen drottning. Resultatet blir oftast bra men det påverkar honungsskörden mycket. Lite drygt halv skörd  är inte orealistiskt.

2. Har man mer än två samhällen så kan man plocka yngelramar med påsittande bin. 2 ramar bin från varje samhälle brukar gå bra på försommaren bara man kollar att man inte får med drottningar. Kan man köpa en drottning så spar man ganska så mycket tid. Helst så ska man flytta undan avläggaren ur binas flygområde.

3. Drönaravläggare är min egen favorit. I enklaste formen 2 till 3 yngelramar med skiktat yngel + en foderram och en pollenram. Och så så mycket drönarramar från de bästa samhällena som får plats. 11 ramar går det ofta att klämma in i en 10 ramars låda. Kollar alltid så att bina har möjlighet att dra upp damer, men det får inte hända för då åker en del drönare ut. Läs mer på Carnica.se!

4. och 5. Och vi börjar med Femman. Den minsta avläggaren som jag gör i en Apidea. En kaffekopp med bin, en bit bibröd (pollen) och en liten bit yngel från mitt bästa samhälle. Foder i foderfickan. Bina drar från start upp två celler, men till kläckning så är det bara en kvar. Efter kläckning så skickar jag in en halv kopp bin i foderfickan för att få ungbin till att mata drottningen. Kom ihåg att det är hela tiden ungbin som gäller. Sök på bloggen om drottningodling!

4. Miniavläggare! Den mest ekonomiska av avläggare. Jag har fått fram en del parade drottningar i Apideor och har en del samhällen som det är dags att plocka lite bin ifrån. Som regel så sammanträffar det med att börja skatta och att minska bimängden för att undvika svärmning. Så jag märker och burar drottningen. Tar Apidearamarna och hänger dem med trådbyglar i tomma HLS ramar. Och så bildar jag en avläggare med några HLS ramar och Apidearamarna. Det är överskottsbin som jag tar och drottningen hamnar så att jag kan bedöma hennes äggläggning. Och tillsättningen av damen blir enkel närmare hösten.  Gidde
Så här ser det ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar