torsdag 18 augusti 2016

Det är under tusentals år som vi har haft biodlare....

2012 så skrev jag detta...

Det känns ibland lite svampigt inom biodlarorganisationerna, Lite halvmjukt, Mycket snyggt på bild, men liksom svampen här så vet ingen hur den kommer att se ut till slut.

Jag skrev om samarbete och utveckling. Men vad menar jag helt konkret! Jo jag menar att vi måste se till att respektive Organisation har sina klara ansvarsområden . Avel, värvning av nya biodlare utveckling av yrkesbiodlingen och så vidare. Och varje organisation ska sköta det som ligger inom deras ansvarsområde.  Och det är först när det här fungerar fullt ut som vi kan satsa på att få till en stabil utveckling.
Det är under tusentals år som vi har haft biodlare och bina är inte mycket annorlunda nu än när det var ler och halmkupor. Det är inte läge för att påstå att det är stora framsteg när vi gör ramarna av plast. Och det är inte säkert att bina mår bättre i cellplastkupor. Vi har isolerade kupor egentligen helt i onödan. Möjligtvis så påverkas foderåtgången något. De gamla typ-Smålandskuporna hade flera kilo mindre foderåtgång än en Nackakupa men de hade inte mindre dödlighet. Halmkuporna var i många avseende bra kupor för bina men besvärliga att jobba med.
Jag påstår att kuporna ännu inte har den maximala utformningen. Biodlare fortsätter i gamla fotspår och tar inte till sig möjligheterna att koppla samman gammal erfarenhet med nytänkande. Och det finns inte så stor slägga så att vi kan ändra på detta. Samtidigt så kan vi testa och bedöma drottningars egenskaper så  vi vet att de i alla avseende ligger över snittet men det ger ingen garanti för att det är de drottningarnas avkommor som vi köper.
Om vi påstår att vi är seriösa biodlare så bör vi också uppträda så att vi lever upp till det. 
Hälsningar
Gidde
Uppfinnaren Håkan Lanz sa en gång att även ett misslyckande är ett resultat att ta till sig. Vi kanske ska satsa lite mer på att riskera att misslyckas så att vi ser problemen från en annan vinkel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar