fredag 24 februari 2017

Inte ett bi i sikte....Men bina är solens barn!


Bina är: "Solens Barn"! Ingen sol så blir det inga bin! Det sa min mentor Joel.
Det skrivs på faceebok och andra forum om att bina varit ut och flygit och det blir en tvetydig känsla för mig när jag läser det. För mina bin har inte visat sig ett enda! Och det finns två alternativ! Det ena alternativet för mig är att det har gått åt skogen med alla samhällena! Det andra alternativet är att det är ett hälsotecken att bina sitter kloss så länge som möjligt. Högbotten typ den som är på bilden har jag på alla samhällen så risken för kvävning finns inte av nedfallna bin. Men..... om ni tittar på den övre bilden så kommer solen inte in till bina på grund av avståndet mellan kupramen och lådan. Dessutom så är det två lådor på samhället och bina sitter ganska så säkert i den övre lådan. På den nedre kupan så är det också två lådor och solljuset kommer säkerligen lättare in till bina genom flustret men liksom den andra kupan så gör det att jag invintrar på två lådor att solljuset inte blir så påtagligt.

Tidsmässigt för rensningsflygningen så kommer det att skilja minst två veckor mellan dessa tvåkupor på grund av skillnaden i konstruktion. Och att det skiljer mellan mina bin och andras när det gäller den första vårutflykten det är ett fenomen som jag får leva med./ Gidde


fredag 17 februari 2017

Vad väger kupan egentligen??

Jag gick runt och lyfte på mina kupor i förra veckan. Ett lyft i kortändan berättar bra om vad foder som man har kvar i kupan. I höstas så gjorde jag motsvarande för att kolla att inget samhälle hade blivit rövat under vinterfodringen. Så här års så lyfter jag ena ändan med en viss svårighet, men i höstas så rubbade jag inte kupan. Gubben har blivit svag!

I sammanhanget så kollar jag så här års att inte bina har haft ofoget för sig att flyga ut för tidigt. Det får inte vara några utsotsfläckar på kuporna. När jag började som biodlare så var utsotsfläckarna på snön det första livstecknet från bina och utseendet på fläckarna sa i vilket skick jag kunde vänta mig att samhället var till vårgenomgången. Men så vill jag inte ha det nu för tiden!

Jag blir mycket besviken om bina har mer än någon enstaka utsotsfläck ute på kupan och på någon tomram. Och för min del så tycker jag att det är mitt ansvar om det spökar till sig. Med lite ättika i fodret och toppventilation + högbotten så fungerar det för min del/ Gidde

lördag 4 februari 2017

Bimatare..... Gratis!!!!


Visst är det häftigt att kunna fixa till matare till småsamhällen/avläggarna helt gratis!

I alla hushåll så dyker det upp en massa plastburkar som normalt hamnar i soporna,  och det finns alla möjliga storlekar att ta till.

 bilderna här så har jag använt dels en honungsburk 1,5 kilo och en yoghurthink på 1 kilo. Och det finns som alla vet alla möjliga storlekar att välja på. Och för min del så varierar det mycket beroende på vad jag vill göra. Locket på bilden använder jag när jag ska fodra för invintring på en miniavläggare. Det är ganska så många hål och de är relativt stora. För drivfodring så blir det ungefär hälften så många hål och oftast lite mindre storlek på hålen. Om bina får tillgång till för mycket foder på för kort tid så blir det en spärrning av drottningens äggläggning. Men allt det här beror på vilken ras som man odlar och vilka dragförhållande man har just då. På bilden här nedtill så ser man verktyget som jag använder. En syl med ett stopp av eltape så jag får hålen lagom stora./ Gidde